Dopravní přestupky při parkování

Přestupky při parkováníZde se nachází několik běžných přestupků spojených s parkováním. Nastudujte si, čeho se při parkování vyvarovat a vyhněte se tak placení pokut a ztrátě bodů.

Máte-li nějaké další zkušenosti s pokutami nebo obecně přestupky týkající se parkování, podělte se o ně s námi v diskuzi. Pokud máte nějaké dotazy ohledně přestupků, neváhejte se zeptat.

Termíny použité v dopravních předpisech

V předpisech se můžeme setkat se dvěma termíny, které pro někoho mohou být matoucí. Jedná se o zastavení a stání.

Stání
stát znamená uvést vozidlo do klidu na dobu delší, než je doba pro zastavení.
Zastavení
zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodleném naložení nebo složení nákladu.
 
Dále se v předpisech můžeme setkat s termínem "zastavení vozidla", který ale nelze zaměňovat s termínem "zastavení". Zastavení vozidla znamená přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Pokuty za dopravní přestupky

Botička na autěPokuta za špatné parkování může být až ve výši 2000 Kč. Strážníci městské policie můžou také na vozidlo nasadit botičku bránící odjetí, dokud pokuta není zaplacena. Při zastavení na místě určeném pro vozidla zdravotně postižených osob nebo za neoprávněné použití takového označení hrozí pokuta 5-10.000 Kč.

Odtažení vozidla může přijít až na 1300 Kč, dále se platí za stání vozidla na záchytném parkovišti - první den 150 Kč a každý další 200 Kč. Odtažení vozidla může strážník městské policie nařídit v případě, že vozidlo omezuje nebo ohrožuje provoz na pozemní komunikaci nebo pokud neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.

Přestupky je možno řešit na místě, ale také v přestupkovém řízení. Pro složitější případz lze využít v zastoupení advokáta v přestupkovém řízení.

Přestupky, kterých se můžete dopustit při parkování

Řidič nesmí zastavit a stát

Odtah při špatném parkování

 • v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti
 • před nepřehledným vrcholem a ve vzdálenosti kratší než 5 m za ním
 • na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním
 • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před a za hranicí křižovatky (tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu
 • u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku
 • na železničním přejezdu, podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před a za nimi
 • na místě, které by zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce"
 • ve vyhrazeném jízdním pruhu
 • v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu
 • ve vzdálenosti kratší než 5 metrů od začátku a konce vodorovné značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku, pokud by nezůstal volný jízdní pruh široký alespoň 3 metry
 • na mostě
 • v tunelu (mimo nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
 • na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno (neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut)
 • na tramvajovém pásu
 • na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci
 • na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Sdílej: Sdílet Linkuj si ! Jaggni to pošli na vybrali.sme.sk


Diskuze: Přestupky

Datum 05.06.2018

Vložil Albertelata

Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovědět

The prostate related is a vital portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate can be found just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related problem in men younger than 55 years. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most kinds of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside the gland and also the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections from other regions from the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal of the prostate defect followed by the employment antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to establish the cause of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective weight loss program is important. These are some from the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for our health and wellbeing and this will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies suggest that a number of ejaculations a week will assist to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will raise the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most important measure to take to ensure a wholesome prostate is always to select regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you should select prostate examination at least one time 12 months.

Datum 13.04.2018

Vložil Helena

Titulek parkování na místě vyznačeno vyhláškou

Odpovědět

Dobrý den,

začala jsem jezdit vlakem do práce. Zaparkovala jsem v ulici u nádraží, kde žádný zákaz nebyl. Při vystupování po mě cizí muž chtěl uhradit 50,- a vytahoval nějaký kupon. Odůvodnil to tak, že město má vyhlášku, že v některých dnech jsou ulice města využity jako parkoviště pro zdejší firmu. Nejsem přeci povinna studovat vyhlášky všech měst, kde chci parkovat, když místo není nijak označeno. Navíc i já můžu takto chodit a vybírat peníze. Nevím proč bych měla platit nějaké osobě, která u mne zastaví. Jak se mohu bránit, když jsem měla lístek od policie .

děkuji
Helena

Datum 22.05.2018

Vložil Jan

Titulek Re: parkování na místě vyznačeno vyhláškou

Odpovědět

Ale ano, neznalost vyhlášky neomlouvá. Zaplaťte, peníze budou jistě využity na dobrou věc.

Datum 27.03.2018

Vložil Ladislav

Titulek Blokové čištění ulice - pokuta na parkovišti

Odpovědět

Dobrý den.
chci se zeptat jak je to s pokutováním vozidla na parkovišti, kde na ulici probíhá blokové čištění. Viděl jsem tam sice značky, ale byly umístěné buď hodně daleko, nebo dokonce byly vystaveny z jiné ulice. Navíc na těch značkách byl jen uveden termín a čas čistění, ale nebyla napsána na které ulici bude probíhat. Měl jsem pokutu uhradit? Díky za odpověď

Datum 22.05.2018

Vložil Jan

Titulek Re: Blokové čištění ulice - pokuta na parkovišti

Odpovědět

Jistěže, peníze se využijí na dobrou věc.