Dopravní přestupky při parkování

Přestupky při parkováníZde se nachází několik běžných přestupků spojených s parkováním. Nastudujte si, čeho se při parkování vyvarovat a vyhněte se tak placení pokut a ztrátě bodů.

Máte-li nějaké další zkušenosti s pokutami nebo obecně přestupky týkající se parkování, podělte se o ně s námi v diskuzi. Pokud máte nějaké dotazy ohledně přestupků, neváhejte se zeptat.

Termíny použité v dopravních předpisech

V předpisech se můžeme setkat se dvěma termíny, které pro někoho mohou být matoucí. Jedná se o zastavení a stání.

Stání
stát znamená uvést vozidlo do klidu na dobu delší, než je doba pro zastavení.
Zastavení
zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodleném naložení nebo složení nákladu.
Dále se v předpisech můžeme setkat s termínem "zastavení vozidla", který ale nelze zaměňovat s termínem "zastavení". Zastavení vozidla znamená přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Pokuty za dopravní přestupky

Botička na autěPokuta za špatné parkování může být až ve výši 2000 Kč. Strážníci městské policie můžou také na vozidlo nasadit botičku bránící odjetí, dokud pokuta není zaplacena. Při zastavení na místě určeném pro vozidla zdravotně postižených osob nebo za neoprávněné použití takového označení hrozí pokuta 5-10.000 Kč.

Odtažení vozidla může přijít až na 1300 Kč, dále se platí za stání vozidla na záchytném parkovišti - první den 150 Kč a každý další 200 Kč. Odtažení vozidla může strážník městské policie nařídit v případě, že vozidlo omezuje nebo ohrožuje provoz na pozemní komunikaci nebo pokud neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.

Přestupky, kterých se můžete dopustit při parkování

Řidič nesmí zastavit a stát

Odtah při špatném parkování

 • v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti
 • před nepřehledným vrcholem a ve vzdálenosti kratší než 5 m za ním
 • na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním
 • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před a za hranicí křižovatky (tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu
 • u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku
 • na železničním přejezdu, podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před a za nimi
 • na místě, které by zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce"
 • ve vyhrazeném jízdním pruhu
 • v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu
 • ve vzdálenosti kratší než 5 metrů od začátku a konce vodorovné značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku, pokud by nezůstal volný jízdní pruh široký alespoň 3 metry
 • na mostě
 • v tunelu (mimo nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
 • na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno (neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut)
 • na tramvajovém pásu
 • na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci
 • na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Sdílej: Sdílet Linkuj si ! Jaggni to pošli na vybrali.sme.sk


Diskuze: Přestupky

Datum 11.10.2017

Vložil Milan

Titulek zastavení v zóně

Odpovědět

Dobrý den, zastavil jsem v Praze u Smíchovského nádraží (kde není K+R ani jiná možnost - pouze autobusové zastávky, po zastavení v komunikaci by nezbyl průjezd kolem tramvají) na fialové zóně, jen po dobu nezbytně nutnou pro naložení někoho, kdo přijel vlakem. Zastavil jsem, neměl jsem v úmyslu parkovat (cestující už čekali u krajnice na domluveném místě), auto jsem nezajistil proti zneužití (naopak zůstala otevřená okna a klíčky v zapalování, pouze jsem kvůli snížení emisí vypnul po dobu nastupování motor), uložili jsem zavazadla do kufru, dotyční nastoupili a odjeli jsme. Mám v autě sledování + elektronickou knihu jízd, jsem schopný dokázat, že jsem tam stál od 13:04 do 13:06. Dnes mi přišla pokuta za nezaplacené parkování z 13:05, přesně v této chvíli kolem projelo sledovací auto Eltodo. Co jsem zjišťoval, tak v oranžové a fialové zóně neplatí 3 minuty pro naložení/vyložení lidí nebo věcí (jako na modré zóně, místě pro invalidy apod.) - toto jsem nevěděl, měl jsem za to, že tato lhůta platí všude, ale neznalost zákona neomlouvá, vím. Přesto, i proto, že jsem schopen doložit dobu zastavení na dvě minuty, lze se proti tomuto nějak bránit? Pokud ano, jak? Děkuji

Datum 12.09.2017

Vložil MM

Titulek parkování na vozovce bez SPZ a s vypuštěnými pneumatikami

Odpovědět

Dotaz na oprávněnost či neoprávněnost parkovat na vozovce - v pruhu na parkování - s vozidlem, které nemá SPZ a je alespoň vizuálně nezpůsobilé jízdy (vyfouklé pneu). Nejedná se o vrak v tom smyslu, že by ohrožovalo chodce či vozidla ale očividně zabírá místo. Předpokládám, že musí být nějaký předpis, který takovéto jednání zakazuje či sankcionuje, protože jednání majitele vozdila, který vozidlo v nepojízdném stavu opustívíceméně poškozuje v zásadě všechny případné uživatele komunikace a také zájemce o parkování, nehledě na to, že ponechává odpad (nepojízdné auto) k lividaci. Jednoznačný postoj k takovému scénáři jsem kupodivu nikde nenašel (resp. nikoli takový, který byl opřen o faktické argumenty), mám téměř dojem, že si to každý může vyložit jak chce a policie obvykle "nečiní".

Datum 31.07.2017

Vložil Vendy

Titulek Parkování u stavby

Odpovědět

Dobrý den.Jelikož máme v ulici nedostatek místa a je slepá tak musím parkovat nad ní. Zde se nachází stavba na rohu dvou ulic. Není zde žádný zákaz parkování ani nic jiného. První, když jsem tam zaparkovala tak na mě pán vlastnící stavbu křičel a vyhrožoval, že mi odtáhne auto. Následovně si vyhradil místo paskou a napsal tam, že se zde nesmí parkovat. Dotaz zní můžu si i přesto tam auto postavit? Musí se ohradit nějakým povolením?

Datum 04.07.2017

Vložil Kleibl

Titulek Parkování na zborenisti v Dubňanech

Odpovědět

Své vozidlo jsem zaparkovl na řadě označeném parkovišti avšak jak jsem později zjistil toto parkoviště je stavbou bez stavebního povolení Neznámý řidič mi způsobil pojistnou událost.Parkoviště je ve vlastnictví města Dubňany.mám nárok na náhradu škody od města?

Datum 14.07.2017

Vložil Kleibl

Titulek Re: Parkování na zborenisti v Dubňanech

Odpovědět

Prosím o vyjádření